Khóa huấn luyện Employability Skills

“Cơ hội thực tập tại doanh nghiệp sau khi kết thúc huấn luyện” * * Phải tham gia vòng đánh giá năng lực Thưởng 100% học phí* * Đạt điểm đánh giá (95-100); kỹ năng Speaking (CEFR: B1) score: high pass; được doanh nghiệp chọn vào thực tập Tặng workbooks cho sinh viên đăng ký …