LanguageCert

Nguồn gốc của LanguageCert có thể được truy xuất từ Viện khảo thí Pitman và City & Guilds of London. Qua 100 năm phát triển, năm 2015 và vẫn ở London, Tập đoàn PeopleCert đã mua lại toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ bộ chương trình quốc tế ESOL của City & Guilds. Bộ chương trình này sau đó đã được rà soát, cập nhật, hiện đại hóa và triển khai trên toàn cầu dưới thương hiệu LanguageCert.

LanguageCert là một tổ chức khảo thí, cấp bằng dành riêng cho việc đánh giá và cấp chứng nhận kỹ năng ngôn ngữ. Đây là một thành viên của Tập đoàn PeopleCert, một công ty tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực cấp chứng nhận, đã và đang tổ chức hàng triệu bài kiểm tra tại hơn 200 quốc gia.

LanguageCert dùng những hệ thống và công nghệ quản lý kỳ thi tiên tiến, hiện đại bậc nhất và đạt được nhiều giải thưởng của PeopleCert. Những người đứng sauLanguageCert được dẫn dắt bởi các chuyên gia ngôn ngữ nổi tiếng, đối tác của LanguageCert với những tên tuổi lớn nhất trong ngành giáo dục, bao gồm các trường đại học, cơ quan kiểm định quốc tế, các trường ngôn ngữ có uy tín.

logo-lc

Tìm hiểu thêm về LanguageCert