Công nhận chương trình đào tạo

a) Giới Thiệu

Dịch vụ công nhận chương trình đào tạo/khóa học được áp dụng phổ biến trên thế giới vì mang lại sự linh hoạt và chủ động cho đơn vị đào tạo nhưng vẫn đảm bảo tính đồng nhất về quy trình kiểm soát chất lượng theo qui định của Ofqual đối với các chương trình kiểm định tại Vương quốc Anh.

Đơn vị đào tạo không cần phải thay đổi cấu trúc chương trình hay điều chỉnh nội dung đào tạo mà thay vào đó, đơn vị đào tạo cần xác định cấp độ mong muốn được công nhận cho chương trình và chuẩn bị các bài đánh giá và hồ sơ giảng viên chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng cho chương trình/khóa học mong muốn được công nhận.

b) Lợi Ích

Dịch vụ công nhận này sẽ giảm thiểu các khó khăn về yêu cầu và qui định kiểm định của Vương quốc Anh đối với các chương trình đào tạo của Việt Nam.

Đơn vị đào tạo sẽ không mất nhiều thời gian để loay hoay đối chiếu chương trình đào tạo giữa 2 quốc gia. Mà vẫn đạt được sự công nhận theo Khung trình độ kiểm định của Vương quốc Anh.

c) Quy Trình Công Nhận Chương Trình

Bước 1. Phân tích định hướng và xác định cấp độ công nhận: Ed2Career có các buổi họp cùng đơn vị đào tạo để xác định mục tiêu và lộ trình thực hiện công nhận chương trình đào tạo.

Bước 2. Lập hồ sơ công nhận trung tâm đào tạo TQUK tại Việt Nam: Ed2Career chuẩn bị hồ sơ và thu thập thông tin liên quan từ đơn vị đào tạo để đăng ký công nhận trung tâm đào tạo TQUK tại Việt Nam

Bước 3. Tập hợp và hướng dẫn các qui định về đảm bảo chất lượng: Ed2Career phối hợp với đơn vị đào tạo để thu thập hồ sơ và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên, giảng viên

Bước 4. Lập hồ sơ công nhận chương trình đào tạo: Ed2Career chuẩn bị hồ sơ và thu thập thông tin thẩm định chương trình đào tạo

Bước 5. Phản hồi điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo địa phương: TQUK gửi báo cáo phản hồi và các điều chỉnh, bổ sung cần thiết cho chương trình đào tạo

Bước 6. Chính thức công nhận chương trình đào tạo địa phương: TQUK chính thức ban hành văn bản và chứng nhận cho chương trình đào tạo