Phát triển chương trình đào tạo

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đã tạo ra những cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia, đặc biệt là sự hình thành của nền kinh tế mới phát triển tại ASEAN. Điều này đem lại nhiều thách thức và cơ hội phát triển tiềm năng cho các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những nhân tố quan trọng để nền kinh tế Việt Nam vươn lên mạnh mẽ so với các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Cộng đồng ASEAN chính thức công nhận một số ngành, nghề cho phép dịch chuyển tự do nguồn lao động giữa các quốc gia. Điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức lớn cho nguồn lao động của Việt Nam khi phải cạnh tranh với nguồn lao động từ các quốc gia trong khu vực. Để tạo sức cạnh tranh và ưu điểm của nguồn lực trẻ Việt Nam thì việc phát triển và nâng chuẩn chất lượng đào tạo, cập nhật chương trình theo sự thay đổi của nền kinh tế là một điều cấp thiết cần chú trọng thực hiện tại các cơ sở đào tạo.

a) Giới thiệu

Chuyển giao chương trình theo toàn bộ nội dung chương trình được kiểm định tại Anh quốc bởi tổ chức Ofqual cho một ngành, nghề đặc thù mà đơn vị đào tạo mong muốn phát triển. Đơn vị đào tạo sẽ có bản quyền sử dụng và vận hành chương trình tại cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị đào tạo sẽ chịu sự ràng buộc về các qui định và tiêu chuẩn đánh giá, đảm bảo chất lượng đối với chương trình kiểm định bởi Ofqual. Trước khi chuyển giao chương trình, Ed2Career sẽ thực hiện đối chiếu chương trình giữa đơn vị đào tạo và đưa ra kế hoạch lộ trình chuyển giao cho đơn vị đào tạo địa phương nhằm giảm tối đa thời gian cũng như các khó khăn chuyên môn cho đối tác.

b) Ưu điểm

 • Chương trình 100% đã được kiểm định tại Anh quốc
 • Liên thông năm cuối tại các trường đại học Anh quốc hoặc Hội nghề nghiệp
 • Văn bằng công nhận rộng rãi trên quốc tế
 • Chất lượng đồng nhất với chương trình tại Anh quốc
 • Bộ tài liệu được biên soạn phù hợp với văn hóa và trình độ Việt Nam
 • Nâng chất lượng và uy tín của cơ sở đào tạo tại địa phương

a) Giới thiệu

Là một hình thức chuyển giao trên những môn học trọng tâm và thiết yếu, phù hợp với nhu cầu phát triển chương trình của đối tác địa phương. Đây là hình thức khá phổ biên mà các trường thường hay lựa chọn vì sự linh động và tương thích nhanh với chương trình đào tạo hiện hành. Các trường có xu hướng xây dựng chương trình chất lượng cao sẽ ưu tiên sử dụng hình thức tích hợp này để vận hành thử nghiệm và mở thêm các lựa chọn cho học viên.

b) Ưu điểm

 • Các môn học 100% đã được kiểm định tại Anh quốc
 • Linh động theo nhu cầu đào tạo chuyên môn của cơ sở
 • Sinh viên thi lấy chứng chỉ từng môn hoặc nhóm các môn và đổi bằng Diploma
 • Lộ trình liên thông vào các trường Đại học và Hội nghề nghiệp tại Anh quốc
 • Chất lượng đồng nhất với chương trình tại Anh quốc
 • Nhiều phương án học tập cho sinh viên lựa chọn
 • Bộ tài liệu chuyển giao được biên soạn phù hợp với văn hóa và trình độ Việt Nam