Ban cố vấn RES

Ban thường trực “tạm thời”

Mr. Từ Vĩnh Nguyên – Partnership Director, Ed2Career

Mr. Nguyễn Viết Phương – HR Director, Hữu Toàn Group

Mr. Trần Trọng Kiên – Giám đốc Sản xuất, Given Imaging Vietnam

Ms. Tạ Tuyết Hồng – HR Consultant

Ms. Rosie Đào Hạnh Giang – CEO, Build Talents

Ms. Lê Thị Phương Uyên – HR Director, Ringier Vietnam

Ms. Nguyễn Kiều Hương – HR Director, Berjaya Gia Thịnh

Ms. Lê Bích Trân – BDM, ICAEW Vietnam

Ms. Ngô Đỗ Mỹ Ngân – Managing Director, Jobsrefer

Ms. Phạm Thị Thúy Hằng – Certified Coach, Mind Coach Vietnam

Các thành viên

Mr. Andrew Walker – Managing Director, TQUK Headquarter – UK

Mr. Daniel Au Yeung – Marketing Director, TQUK ESEA – Hong Kong

Ms. Mirka Tzilivakis – Recognition Manager, LanguageCert – UK

Mr. Eric Ong Seow Choong – Director, Spectra Singapore

Mr. Dennie Matthews – Chief Managing Officer, AHLEI

Mr. Trần Vũ Thanh – Training cum HRBP Manager, sendo.vn

Kế hoạch phát triển chuyên môn của Ban cố vấn 2020

Quý I/2020

 • Tập huấn áp dụng Khung năng lực làm việc RES
 • Cố vấn triển khai thực nghiệm huấn luyện RES

Quý II/2020

 • Chính thức giới thiệu Ban cố vấn RES
 • Tập huấn nghiệp vụ IQA & Assessment
 • Tập huấn nghiệp vụ Coaching & Mentoring
 • Đánh giá hiệu quả thực nghiệm huấn luyện RES

Quý III/2020

 • Tập huấn cho doanh nghiệp Coaching & Mentoring
 • Cố vấn cho doanh nghiệp triển khai huấn luyện RES
 • Cố vấn cho cơ sở đào tạo triển khai huấn luyện RES

Quý IV/2020

 • Cố vấn triển khai cuộc thi năng lực làm việc
 • Họp kế hoạch phát triển RES trong năm 2021