Cơ sở hình thành

RES được Ed2Career xác định dựa trên bộ khung chương trình năng lực làm việc (Employability Skills) cấp độ 2 của tổ chức TQUK tại Vương quốc Anh; cùng với việc áp dụng Khung năng lực ngôn ngữ LanguageCert IESOL theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Với tổng 35 kỹ năng hiện hữu trong khung chương trình, Ed2Career cùng Ban cố vấn chuyên môn đã chọn lọc và xác định 11 kỹ năng cơ bản thiết yếu cho một ứng viên cần có để sẵn sàng hòa nhập vào môi trường làm việc tại Việt Nam.

img2

img3

Bộ 11 kỹ năng này còn được đối chiếu với người làm nhân sự tại doanh nghiệp để so sánh điểm tương đồng cho các chuẩn đánh giá trong 11 kỹ năng. Để thuận tiện cho việc áp dụng và hướng đến sự chuẩn hóa chất lượng năng lực làm việc thiết yếu cho người lao động, nên Ed2Career sử dụng tên RES để tạo sự thân thiện và dễ nhớ cho người dùng.

img4