Lộ trình thực hiện RES

Năm 2020

Giai đoạn 1 – Định hình RES tại Tp.HCM

Thời gian

Nội dung chương trình

Ghi chú

14/12/2019

14h – 17h00

Thành lập Ban cố vấn ‘tạm thời’

Buổi họp 1: Ban cố vấn xem xét và thống nhất nội dung bảng câu hỏi “đối chiếu năng lực”

1. Mindset

2. Work Principles

3. Business & Customer Awareness

4. Dealing First day at work

5. Setting targets

20/12/2019

18h – 20h30

Buổi họp 2: Ban cố vấn xem xét và thống nhất nội dung bảng câu hỏi “đối chiếu năng lực”

6. Motivation

7. Managing time

8. Responsibilities in workplace

9. Following instructions

10. Working in a team

11. Problem solving in a place of work

28/12/2019

09h – 12h00

Workshop 1: Tập huấn áp dụng Khung năng lực làm việc

Bảng câu hỏi “đối chiếu năng lực” – 4 kỹ năng

Mindset

Work Principles

Business & Customer Awareness

Dealing First day at work

03/01/2020

14h – 17h00

Workshop 2: Tập huấn áp dụng Khung năng lực làm việc

Bảng câu hỏi “đối chiếu năng lực” – 4 kỹ năng

Setting targets

Working in a team

Motivation

Problem solving in a place of work

11/01/2020

09h – 12h00

Workshop 3: Tập huấn áp dụng Khung năng lực làm việc

Bảng câu hỏi “đối chiếu năng lực” – 3 kỹ năng

Responsibilities in workplace

Following instructions

Managing time

17/01/2020

Workshop 4: Báo cáo kết quả “đối chiếu năng lực”

Công bố triển khai thực nghiệm RES ver1.19

Giới thiệu đội ngũ huấn luyện RES

Ban cố vấn chủ trì

Giai đoạn 2 – Thực nghiệm RES cho nhóm đối tượng có chọn lọc

20/01/2020

Bắt đầu tuyển chọn đối tượng tham gia huấn luyện năng lực làm việc (Ed2Career tài trợ)

Thời hạn ứng tuyển: 1 tuần

Thời gian xét duyệt: 1 tuần

03/02/2020

Khảo sát năng lực ban đầu (online)

Thời hạn thực hiện khảo sát: 1 tuần

15/02/2020

09h – 10h30

Buổi Orientation cho toàn bộ ứng viên

Ban huấn luyện lead session

24/02/2020

16/04/2020

Bắt đầu huấn luyện

Kết thúc huấn luyện

Người đi làm: buổi tối (6h-9h)

Sinh viên: buổi sáng (9h-12h)/chiều (2h-5h)

23/04/2020

Thực hiện đánh giá năng lực làm việc

Ban đánh giá lead session

24/04/2020

Tổng hợp kết quả huấn luyện RES

Ed2Career phụ trách

Thời hạn: 4 ngày

Giai đoạn 3 – Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh tính phù hợp của RES tại Tp.HCM

09/05/2020

Ban cố vấn họp: Đánh giá kết quả RES và xác định các vấn đề cần điều chỉnh

Ý kiến từ Ban huấn luyện

Ý kiến từ Ban đánh giá

Ý kiến từ các ứng viên

Ý kiến từ các DN tham gia

Kết quả của các ứng viên

16/05/2020

Ban cố vấn họp: Thống nhất kết quả thực hiện RES và các vấn đề điều chỉnh

 

30/05/2020

(dự kiến)

Họp báo công bố kết quả thực nghiệm RES và sử dụng RES cho cộng đồng HR

Phối hợp với HUBA, YBA và Tổng Lãnh sự quán Anh tổ chức với sự hiện diện của DoLISA, DoET, các trường và các doanh nghiệp

Giai đoạn 4 – Phổ biến RES đến cộng đồng HR tại Tp.HCM

01/06/2020

(dự kiến)

Ra mắt cuộc thi Năng lực làm việc cho sinh viên

Kế hoạch tổ chức chuẩn bị từ tháng 03

08/06 – 12/06

University & College Tour

Giới thiệu cuộc thi Năng lực làm việc

Phối hợp với các trường HUFLIT, VLU, FTU, HSU, HCE, HVCT, EUH, UFM, TDT…

15/06 – 19/06

Giới thiệu cuộc thi đến các doanh nghiệp

Phối hợp với HUBA & YBA

01/07 – 30/07

Tổ chức cuộc thi Năng lực làm việc

Thực hiện khóa huấn luyện RES cho sinh viên

 

01/08 – 30/08

Tổ chức tư vấn RES cho cộng đồng doanh nghiệp

 

01/09 – 31/12

Thực nghiệm RES tại các doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả RES tại doanh nghiệp