TQUK

Chúng tôi là một Tổ chức cấp bằng theo quy định của Ofqual, cung cấp một loạt các bằng cấp nghề nghiệp cho các trường cao đẳng và các Trung tâm đào tạo tư nhân. Là một Tổ chức cấp bằng theo quy định của Ofqual, tất cả các bằng cấp của chúng tôi đều được đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn cao. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng tất cả các trung tâm cung cấp chương trình TQUK đều được cung cấp sự hỗ trợ mà họ cần để mang lại dịch vụ tốt nhất có thể cho người học của họ.

Chúng tôi mong muốn trở thành một Tổ chức cấp bằng được lựa chọn cho các trung tâm cung cấp các chương trình về Sơ cứu, Giáo dục và Đào tạo, Sức khỏe và An toàn, Chăm sóc Sức khỏe và Xã hội, Môi trường và Cơ sở hạ tầng Xây dựng kỹ thuật số và các chuyên ngành khác.

logo-tquk

Tìm hiểu thêm về TQUK

TQUK cũng là một Tổ chức đánh giá điểm cuối (End-Point Assessment Organisation – EPAO) đã được phê duyệt bởi chính phủ Anh quốc. Điều này có nghĩa là chúng tôi đủ điều kiện và được phê duyệt để cung cấp các dịch vụ đánh giá điểm cuối cho một số các tiêu chuẩn học việc bao gồm các nghề: Nhân viên chăm sóc người lớn và Nhân viên trong ngành Nhà hàng – Khách sạn.