Mục tiêu của RES

img6Ngắn hạn: định hình bảng mô tả năng lực làm việc cơ bản thiết yếu cho phù hợp với văn hóa và các practices địa phương khi áp dụng tại các doanh nghiệp của Việt Nam trong 2 năm 2020 & 2021, thông qua các hoạt động thực nghiệm huấn luyện, đánh giá hiệu quả, và các cuộc thi năng lực làm việc tại Tp.HCM dành cho đối tượng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tìm nơi thực tập và các bạn nhân viên trẻ có ít hơn 24 tháng kinh nghiệm làm việc đang gặp khó khăn trong công việc & phát triển sự nghiệp.

Dài hạn: phát triển bảng mô tả năng lực cơ bản thiết yếu lên cấp độ dành cho quản lý cấp trung có kinh nghiệm làm việc trên 36 tháng tại Tp.HCM trong 3 năm 2022, 2023, 2024 và tích hợp được với một số nhóm năng lực quản lý chuyên môn cơ bản về Truyền thông, Kinh doanh, và Nhân sự thông qua các hoạt động nghiên cứu khảo sát năng lực, thực nghiệm huấn luyện và các cuộc thi năng lực chuyên môn.